Hjem

Miljø, kvalitet og ledelse

Siden 1998

Vedr Covid-19 virus og vår virksomhet:

Vi påtar oss fortsatt oppdrag og gjennomfører som normalt med unntak av kartlegging i områder med tetthet av mennesker.

Bebodde boliger ønsker vi ikke å kartlegge inntil videre av hensyn til både beboere og våre ansatte.

Ta kontakt så kan vi gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

NB: På befaring håndhilser vi ikke, og vi holder minst 1m avstand til andre personer.

MILJØKARTLEGGING

BYGG / ANLEGG

HELE LANDET

Vi har kontorer på Skytta Industri-område rett nord for Oslo, men tilbyr tjenester for hele Norge. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

MILJØPLANER

(MOP / MTA)

TILTAKSPLAN

GRUNN

UTTALELSER FRA KUNDER:

For øvrig har jeg aldri sett en så flott utarbeidet miljøsaneringsrapport som dere har utarbeidet.

Det er et skoleeksemplar!

-Thomas Eide , Arkitekt/Ansvarlig søker

HMS- / KVALITET- og

BYGGELEDELSE

Industriveien 18, 1481 HAGAN - Tlf: 982 99 450 - Epost: post@huslid.no