Hjem

Miljø, ledelse og

bærekraft

Våre tjenester

Vi leverer Miljøkartlegging,Tiltaksplangrunn, Ombruksanalyse og Avfallsplaner

Huslid Consult AS er et konsulentselskap som leverer et bredt spekter av tjenester innen fagfeltene Miljø, kvalitet, ledelse og bærekraft. Vi tilbyr våre tjenester til offentlige byggherrer, eiendomsutviklere, entreprenører og privatpersoner. 

Miljø


Huslid Consult AS har bakgrunn fra sanering og miljøkartlegging siden 2002.

 

Å forstå metoder for sanering, samt behandling av avfall er avgjørende for å lage en god plan for miljøsanering og sortering.

 

Miljøsanering skal kunne utføres sikkert og kostnadseffektivt.

 

I samspill med entreprenører og byggherrer/tiltakshaver skal Huslid Consult AS finne de beste totale løsningene for miljøsanering og avfallssortering.

 

Alle våre kartleggere har gått RIF-skolen innen miljøkartlegging.


Vi har utført nærmere 1000 miljøkartlegginger og et stort antall miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan.

HMS / Kvalitet / Ledelse


Vi har erfaring som total-entreprenør, byggherre, prosjektutvikler og byggherrerepresentant.

 

HMS/SHA:

Våre ansatte har Koordinator-skolen, 40t HMS kurs og  lang praktisk erfaring med prosjektledelse, SHA-planer, risikoanalyser, RUH oppfølging, vernerunder, mm.

Kristofer Huslid er også fast foreleser på Koordinatorskolen - qualitynorway.no

 

Kvalitet:

Vi har bistått entreprenører i ISO sertifisering for standardene 9001(kvalitet), 14001(miljø) og 45001(arbeidsmiljø), samt CE sertifisering iht EN1090.

Videre har vi stått for gjennomføring og oppfølging av KS-planer på en rekke totalentrepriser. 

Bærekraft


Bærekraft handler om å skape økonomisk, sosial og miljømessig verdi, for din bedrift og dine kunder. 


Huslid Consult har erfaring fra både ledelse av bærekraftig omstilling og utarbeidelse av bærekraftsystemer (strategi, mål, oppfølging og rapportering) for flere bedrifter. 


God kjennskap til ulike standarder for bærekraftsrapportering som GRI, SASB, Taksonomien med fler. 

Ta kontakt!


Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan bistå dere innen Miljø, ledelse eller bærekraft.

 
 
 
 

Ta kontakt!


Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan bistå dere innen Miljø, ledelse eller bærekraft.

unsplash