Avfallsplan og sluttrapport for avfall

Avfallsplan og sluttrapport for avfall

Har du fått oppgaven om å lage en avfallsplan, eller lurer du på om du må ha avfallsplan til ditt prosjekt?


Alle tiltak innen rehabilitering eller riving over 100 m2 BRA,alle nybygg over 300 m2 BRA, eller alle anlegg med over 10 tonnavfall har krav til avfallsplan iht TEK17 §9. Fra 01.07.2022 økte kravet tilsorteringsgrad fra 60% til 70%.

 

Så hva gjør du? Kanskje du laster ned skjema fra DIBK (Direktoratet forbyggkvalitet) og prøver å redigere en pdf fil som ikke lar seg lagre iredigerbart format. Og hvordan beregner du mengdene avfall? Kvalifisert gjetting?

Avfallsplanen skal foreligge før innsending av IG (søknad om igangsettelsestillatelse), men skal ikke nødvendigvis sendes inn. Ansvarligsøker må bare se at den foreligger.

Det er ikke alltid lett å gjøre realistiske estimater på de ulike fraksjonene med avfall, og problemet oppstår gjerne når man skal følge opp planen og til slutt sende inn sluttrapport med dokumenterte mengder avfall. Og det er ikke alltid lett å finne sluttdokumentasjon når det har vært mange aktører. Og værre når noen har kjørt bort avfall på egenhånd.


Løsningen:

Huslid Consult bistår deg med å utarbeide både avfallsplanen og sluttrapporten. Vi har også laget et system for å lage en enkel elektronisk avfallsplan, enten basert på kalkulerte mengder eller basert på erfaringstall og statistikk. En slik plan kan enkelt oppdateres underveis og utskrift skjer på skjemaet til DIBK. Vi har også bygget integrasjon mot flere avfallsselskaper slik at avfallsmengder automatisk registreres for sluttrapport av avfall.

Man kan løpende se utvikling på sorteringsgrad og sende månedlig rapport til kunde/byggherre med dokumenterte mengder.

Det er også en funksjon for å lage egendokumentasjon i de tilfeller der man ikke har fått kvittering fra avfallsmottaket. Det gjelder ved f.eks ombruk eller gjenvinning på byggeplassen. Knust betong er et godt eksempel på dette. Billeddokumentasjon på mindre fraksjoner levert med f.eks tilhenger er også mulig gjennom systemet.


Om man registrerer disse faktorene løpende i systemet, kan man ved å trykke på en knapp få ferdig sluttrapport for avfall sammen med all tilhørende dokumentasjon. Man sparer tid og unngår risiko for bøter og gebyr for manglende sortering.