Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft


Vi i Huslid Consult har jobbet med bærekraft relaterte utfordringer innen miljø, styring og ledelse i mange år. Vi har rådgitt kunder i strategisk- og ledelsesarbeid, relatert til bærekraft og forretning, samt utviklet og innført systemer for oppfølging og rapportering.


Sammen med dere utarbeider vi et mål- og oppgavebasert bærekraftssystem for at din bedrift oppnår sine mål. 
Din bedrift får en helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet og kan raskt måle effekten av tiltakene.


Vi har kjennskap til standarder som GRI, Taksonomien, FN's bærekraftsmål mm.Kontakt oss for en hyggelig prat!

unsplash