HMS- Kvalitet- og Byggeledelse

HMS/SHA, Kvalitets- og Byggeledelse 

HMS/SHA, Kvalitets- og Byggeledelse 


Huslid Consult AS har flere lang erfaring fra både bygg og anlegg, samt industri. Erfaring både fra entreprenørsiden og byggherresiden i bygg og anleggsprosjekter. 

 

Vi har bidratt til utvikling av styringsverktøy og APP’er for HMS/SHA og kvalitetsledelse.

 

Det er avgjørende å ha forståelse og erfaring når man skal planlegge og følge opp HMS/SHA og kvalitetssikring.

 

Huslid Consult AS ønsker å være en lagspiller for både entreprenører og byggherrer, og påtar seg oppdrag for begge parter.Kontakt oss for en hyggelig prat!