Miljøkartlegging

Miljøkartlegging

Huslid Consult AS har bakgrunn fra sanering og miljøkartlegging siden 2002.

 

Å forstå metoder for sanering, samt behandling av avfall er avgjørende for å lage en god plan for miljøsanering og sortering.

 

Miljøsanering skal kunne utføres sikkert og kostnadseffektivt.

 

I samspill med entreprenører og byggherrer/tiltakshaver skal Huslid Consult AS finne de beste totale løsningene for miljøsanering og avfallssortering.

 

Alle våre kartleggere har gått RIF-skolen innen miljøkartlegging.Huslid Consult AS tilbyr en komplett løsning....

...for prosjektering av miljøsanering for bygg og anlegg.

Dette er lovpålagt iht TEK17 for tiltak over 100m2 BRA, eller bygninger, konstruksjoner og anlegg med mer enn 10 tonn avfall.

Dette er uansett viktig for å kunne uføre riktig og kostnadseffektiv sortering av alt avfall, men ikke minst for å beskytte mannskap og ytre miljø ved håndtering av farlig avfall og forurensede masser.


Merk at man er pliktig til å sikre mennesker og miljø mot miljøgifter uansett størrelse på et tiltak.

Asbest, PCB, mm kan gjøre stor skade på helse og miljø også i små tiltak.

 

Typiske prosjekter er:

 • Hel-riving/sanering av næringsbygg, fabrikker, leiligheter og eneboliger.
 • Rehabilitering av bygg, leiligheter, eneboliger.
 • Bruksendring av arealer til næring, industri eller bolig.
 • Fasadeendringer.
 • Ombygging ifm leietaker-tilpasning.

 

Vi tilbyr følgende:

Befaring/kartlegging av tiltaket, med nødvendig prøvetaking av potensielt farlig/forurenset avfall.

Miljøsaneringsrapport (iht TEK17) som inneholder:

 • Lab.-analyser og kategorisering av farlig avfall/forurensede masser fra tiltaket.
 • Veiledning for håndtering, sanering og deponering av miljøfarlig avfall.
 • Bilder og anvisning av funn.
 • Mengdeberegning av farlig og forurenset avfall.
 • Ansvarsrett og samsvarserklæring til byggesak. (PRO Miljøsanering)

 

Vi bistår også med:

 • Avfallsplan med mengde-estimater på alt avfall fra prosjektet.
 • Dokumentasjon av deponert avfall (bistand med sluttrapport for entreprenør).
 • Luftprøver og etterkontroll ifm. sanering eller uønskede hendelser.
 • Radonmålinger.

 

Prisen vil variere utfra størrelse og omfang på prosjektet, men vi tilbyr vanligvis fastpris på slike oppdrag.


Kontakt oss for en hyggelig prat!