Ombruk

Ombruk

I en verden som er i hurtig endring, og med stadig mer fokus på miljø og klima kommer ombruk av byggevarer mer og mer på agendaen.


Iht. TEK17 skal det utarbeides en ombruksrapport for søknadspliktige tiltak nevnt i § 9-6 (første ledd bokstav b til d)


Huslid Consult har lang erfaring fra byggebransjen, og har miljø innen bygg og anlegg som en av våre hovedområder. Dette har gitt oss mye kunnskap for å vurdere ombruk i forskjellige prosjekter.


Det som er viktig i ethvert prosjekt hvor man vil vurdere ombruk, er at kartlegging gjøres i en tidlig fase. Dette for å kunne planlegge de forskjellige fasene videre med ombruk i tankene.


Ombruk kan også gi grunnlag for BREEAM-NOR poeng.


Vi i Huslid Consult hjelper dere gjerne i gang med å implementere ombruk i deres prosjekter.

Kontakt oss for en hyggelig prat!