Prosjektledelse

Prosjektledelse 

Prosjektledelse


Vi i Huslid Consult har jobbet med prosjektledelse i 20 år og har erfaringer fra små og store bygge prosjekter, komplekse IT-prosjekter både fra privat og offentlig sektor. Store og små anskaffelses-/utviklingsprosjekter.


Erfaring med prosessen fra strategi og behovsanalyse til idriftsetting og måloppnåelse av endringer, prosjekter og programmer.


Bransjeerfaring fra Bygg og Anlegg, Industri og teknologibedrifter (nasjonalt og internasjonalt), Statlige virksomheter, Luftfart, IKT og Servicebedrifter.Kontakt oss for en hyggelig prat!