Tiltaksplan grunn

Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan grunn

Huslid Consult har over 20 års erfaring fra entreprenørbransjen innen graving og grunnarbeid.

Ved grunnarbeider stilles det ofte krav til grunnundersøkelser og utarbeidelse av tiltaksplan.

 

Å forstå metodikk for graving, lagring, transport og deponi av masser er viktig for å kunne ivareta ytre miljø i henhold til lovkrav.

 

I samspill med grunn-entreprenører og byggherrer/tiltakshaver vil vi finne den beste løsningen for grunnarbeid og massehåndtering i henhold til rammevilkårene.

 

Huslid Consult kan tilby miljøtekniske grunnundersøkelser og utarbeide tiltaksplan. Vi opererer med kort responstid på både prøvetaking og utarbeidelse av tiltaksplan grunn.

 

Vi kan også ordne med kabelpåvisning og evt. minigraver ved behov.

 

Hva vi kan tilby:

  • Miljøtekniske grunnundersøkelser.
  • Utarbeidelse av tiltaksplan grunn.
  • Gjennomgang av tiltaksplan ved oppstart, og oppfølging underveis i prosjektet.
  • Sluttrapport.

 

Vi benytter oss av anerkjente akkrediterte laboratorier for analyse av massene.

Kontakt oss for en hyggelig prat!