HMS- Kvalitet og Byggeledelse

HMS- OG KVALITET- og

BYGGELEDELSE

Bilde: Prosjekt-

leder, Kristofer.

Tonsen Trafost.

Huslid Consult AS har bakgrunn fra ledelse innen bygg og anlegg siden 1996.

 

Vi har erfaring som total-entreprenør, byggherre, prosjektutvikler og byggherrerepresentant.

 

HMS:

Våre ansatte har Koordinator-skolen, 40t HMS kurs og  lang praktisk erfaring med prosjektledelse, SHA-planer, risikoanalyser, RUH oppfølging, vernerunder, mm.

 

Kvalitet:

Vi har bistått entreprenører i ISO sertifisering for standardene 9001(kvalitet), 14001(miljø) og 45001(arbeidsmiljø), samt CE sertifisering iht EN1090.

Videre har vi stått for gjennomføring og oppfølging av KS-planer på en rekke totalentrepriser. 

TILTAKSPLAN

GRUNN

MILJØPLANER

(MOP, MTA, etc.)

MILJØKARTLEGGING

BYGG / ANLEGG

KOSTNADSEFFEKTIVT

TRYGT

Huslid Consult AS tilbyr ....

...ledelse på alle typer bygg- og anleggsprosjekt på østlandet.

 

Vi tilbyr:

 • Prosjekt- og byggeledelse.
 • Kontraktsoppfølging
 • Koordinering utførelse (KU).
 • Koordinering prosjektering (KP).
 • HMS-ingeniør for entreprenører
 • Kvalitetsoppfølging og dokumentasjon.
 • Ytre Miljø-ingeniør.
 • Systemutvikling for kvalitet og HMS.
 • Bistand ifm sertifisering (ISO, CE, Sentral godkjenning, mm.)

 

Vår kunder er:

 • Byggherrer
 • Entreprenører
 • Prosjektutviklere
 • Privatpersoner

 

Vi tilbyr vanligvis på slike oppdrag på regning etter medgått tid.

Industriveien 18, 1481 HAGAN - Tlf: 982 99 450 - Epost: post@huslid.no