Miljøkartlegging

MILJØKARTLEGGING

BYGG / ANLEGG

Bilde: Hilde som undersøker

rørisolasjon for asbest.

Huslid Consult AS har bakgrunn fra sanering og miljøkartlegging siden 2002.

 

Å forstå metoder for sanering, samt behandling avfall er avgjørende for å lage en god plan for miljøsanering og sortering.

 

Miljøsanering skal kunne utføres sikkert og kostnadseffektivt.

 

I samspill med entreprenører og byggherrer/tiltakshaver skal Huslid Consult AS finne de beste totale løsningene for miljøsanering og avfallssortering.

 

Alle våre kartleggere har gått RIF-skolen innen miljøkartlegging.

TILTAKSPLAN

GRUNN

MILJØPLANER

(MOP, MTA, etc.)

HMS-, KVALITET- og

BYGGELEDELSE

KOSTNADSEFFEKTIVT

TRYGT

Huslid Consult AS tilbyr en komplett løsning....

...for prosjektering av miljøsanering for bygg og anlegg.

Dette er lovpålagt iht TEK17 for  tiltak over 100m2 BRA, eller anlegg/konstruksjoner med mer enn 10 tonn avfall.

Dette er uansett viktig for å kunne uføre riktig og kostnadseffektiv sortering av alt avfall, men ikke minst for å beskytte mannskap og ytre miljø ved håndtering av farlig avfall og forurensede masser.

Merk at man er pliktig å sikre mennesker og miljø mot miljøgifter uansett størrelse på et tiltak.

Asbest, PCB, mm kan gjøre stor skade på helse og miljø også i små tiltak.

 

Typiske prosjekter er:

 • Hel-riving/sanering av næringsbygg, fabrikker, leiligheter og eneboliger.
 • Rehabilitering av bygg, leiligheter, eneboliger.
 • Bruksendring av arealer til næring, industri eller bolig.
 • Fasadeendringer.
 • Ombygging ifm leietaker-tilpasning.

 

Vi tilbyr følgende:

Befaring/kartlegging av tiltaket, med nødvendig prøvetaking av potensielt farlig/forurenset avfall.

Miljøsaneringsrapport (iht TEK17) som inneholder:

 • Lab.-analyser og kategorisering av farlig avfall/forurensede masser fra tiltaket.
 • Veiledning for håndtering, sanering og deponering av miljøfralig avfall.
 • Bilder og anvisning av funn.
 • Mengdeberegning av farlig og forurenset avfall.
 • Ansvarsrett og samsvarserklæring til byggesak. (PRO Miljøsanering)

 

Vi bistår også med:

 • Avfallsplan med mengde-estimater på alt avfall fra prosjektet.
 • Dokumentasjon av deponert avfall (bistand med sluttrapport for entreprenør).
 • Luftprøver og etterkontroll ifm sanering eller uønskede hendelser.

 

Prisen vil variere utfra størrelse og omfang på prosjektet, men vi tilbyr vanligvis fastpris på slike oppdrag.

Industriveien 18, 1481 HAGAN - Tlf: 982 99 450 - Epost: post@huslid.no